Klimaatcolumn van de week

Mijn columns op de website van EW zijn helaas slechts toegankelijk voor abonnees, maar u kunt natuurlijk ook het weekblad in de winkel kopen.

Welvaart is niet de oorzaak van milieuvervuiling, het is de oplossing ervan. Dat zie je goed bij zwaveldioxide, het grootste vervuilingsprobleem uit de geschiedenis. Rijke landen bereikten de piek in uitstoot vijftig jaar geleden en in een snel welvarender wordend land als China begint nu ook deze vorm van vervuiling te dalen. Het geeft aan dat je met geld niet alleen auto’s en hamburgers kunt kopen maar ook schonere lucht, schrijf ik in mijn negenendertigste column.

Zie ook mijn eerdere columns.