Klimaat column in EW (2021)

Mijn columns op de website van EW zijn helaas slechts toegankelijk voor abonnees, maar u kunt natuurlijk ook het weekblad in de winkel kopen.

Van wetenschappers accepteren we nog minder dan van politici dat ze een loopje met de waarheid nemen, maar toch is er een groep wetenschappers die het niet erg vindt om stevig te overdrijven: biologen, ecologen en klimaatwetenschappers, zo schrijf ik in mijn vijftiende column en kom met een mogelijke verklaring.

Er is een groot verschil tussen hoe ‘linkse’ en ‘rechtse’ media over klimaatbeleid berichten en hoe politieke partijen er tegenaan kijken: windmolens zijn ‘links’ en kerncentrales ‘rechts’. Dat is vreemd want het klimaatprobleem is bovenal natuurwetenschappelijk van aard, aldus mijn veertiende column.

In navolging van Greta Thunberg benadrukken o.a. D66-leider Sigrid Kaag en schrijver Tommy Wieringa dat ons huis in brand staat, dat we nu moeten blussen en paniek raadzaam is. Het is een raar advies van mensen die maar half geïnformeerd zijn, aldus mijn dertiende column.

Op last van de EU moeten we pesticiden vaarwel zeggen omdat ze giftig zijn. Kom op zeg, ‘gif’ is chemofobe hippie-quatsch uit de vorige eeuw, schrijf ik in mijn twaalfde column.

Wat is er weer overdreven bij tien jaar Fukushima. Radiofobie, de angst voor straling, is vaak gevaarlijker dan straling zelf. Gelukkig bestaat er een probaat middel tegen stralingsangst, schrijf ik in mijn elfde column. Eet een banaan!

Nederland loopt voorop in geplande windmolens. Maar gegeven het feit dat het klimaatbeleid er niet in slaagt om de CO2-concentratie in de atmosfeer te verminderen, is dat nou niet iets om trots op te zijn. Aldus mijn tiende column.

Bill Gates is een beetje politiek-correct (hij geeft geld weg om de wiskunde minder ‘racistisch’ te maken), maar hij doet zoveel voor de gezondheidszorg in arme landen (vaccins) en nu ook voor de aanpak van het klimaatprobleem dat hij zo langzamerhand in aanmerking komt voor de Nobelvredesprijs. Mijn negende column.

Door alle windmolens en zonnecellen wordt de Nederlandse elektriciteit steeds weersafhankelijker. Netbeheerder TenneT wil dat grootverbruikers in de toekomst af en toe hun machines en fabrieken uitzetten om stroomuitval te voorkomen. Mijn achtste column.

In 1992, toen landen voor het eerst zwoeren om van de fossiele brandstoffen af te stappen, was de wereld voor 86,6 % afhankelijk van steenkool, aardolie en aardgas. Vijfentwintig jaar later, met de hulp van zon, wind, biomassa en waterkracht, was dat 85,1 %. Als het zo doorgaat, zijn we in 3435 van fossiel af. Mijn zevende column.

Er zijn veel jonge, linkse kiezers die voor kernenergie zijn als onmisbaar onderdeel van het klimaatbeleid. Helaas zullen ze rechts moeten stemmen: alle linkse partijen (op het relatief onbekende Volt na) zijn tegen kernenergie, zo stel ik in mijn zesde column.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden en een goede grafiek zegt meer dan tien talkshows. In mijn vijfde column wijs ik er op dat sinds corona er dagelijks grafieken in de krant staan en geef mijn favoriete top-drie van grafieken.

De term ‘klimaatbeleid’ is behoorlijk aanmatigend. Het suggereert dat de mens in staat zou zijn om de wereldwijde temperatuur te verlagen. In mijn vierde column ga ik aan de hand van een uitspraak van de onlangs overleden Nederlandse Nobelprijswinnaar Martin Veltman in op het almaar uitdijende ego van de mensheid.

De wereld warmt op, en dat komt tegenwoordig zo goed als zeker door toedoen van de mens. In mijn derde column stel ik de vraag waarom Nederland twee tot drie maal zo snel opwarmt als het mondiale gemiddelde.

Hedendaagse natuurschrijvers staan op de kansel. De natuur is mooi maar de mens is lelijk. Wat een verademing om ‘Pelgrim langs Tinker Creek’ te lezen, waarin Annie Dillard de natuur in haar omgeving (de Amerikaanse staat Virginia) beschreef zonder opgeheven vingertje. Mijn tweede column.

Bent u nog op zoek naar een groen voornemen voor 2021? Stoppen met biologisch voedsel is goed voor natuur, milieu en de biodiversiteit, aldus mijn eerste column in 2021.