Klimaat column in Elsevier Weekblad

Mijn columns op de website van Elsevier Weekblad zijn helaas slechts toegankelijk voor abonnees, maar u kunt natuurlijk ook het weekblad in de winkel kopen.

 

Mijn vijftiende column: met kernenergie lukt het veel sneller om de CO2-uitstoot te verlagen dan met zon en wind.

Mijn veertiende column: de klimaatactiegroep Extinction Rebellion denkt dat de mensheid uitsterft als het een paar graden warmer wordt. Althans dat zeggen ze.

Mijn dertiende column: hoe ‘groen’ of ‘duurzaam’ een elektrische auto is, wordt bepaald door waar zijn stroom vandaan komt.

In mijn twaalfde column betoog ik dat het afschaffen van de chemische industrie (zoals sommige klimaatspijbelaars en politici willen) voor het klimaat geen zoden aan de dijk zet.

In mijn elfde klimaatcolumn ga ik in op de onjuiste theorie dat windmolens geen back-up nodig hebben omdat wanneer het op de ene plek niet waait het elders in Europa wel waait.

Mijn tiende klimaatcolumn gaat over het polariserende debat tussen opgewonden standjes en schreeuwlelijkerds.

Mijn negende klimaatcolumn bevat nieuws: het Nederlandse klimaatbeleid is gebaseerd op verouderde cijfers.

In mijn achtste column stel ik dat Diederik Samsom maar de halve waarheid spreekt wanneer hij stelt dat windmolenparken en zonneparken zonder subsidie kunnen.

In mijn zevende column wijs ik er op dat er een wezenlijk verschil is tussen milieu en klimaat en dat een deel van de huidige opwarming komt omdat onze lucht zo schoon is.

In mijn zesde klimaatcolumn  betoog ik dat de voortdurend herhaalde stelling dat Nederland binnen Europa achter loopt in duurzaamheid niet klopt.

In mijn vijfde klimaatcolumn vraag ik me af waarom het klimaatprobleem, dat in essentie al ruim vijftig jaar bekend is, pas nu tot al die commotie leidt.

In mijn vierde klimaatcolumn betoog ik dat de spijbelende scholieren zich voor een karretje laten spannen.

In mijn derde klimaatcolumn wijs ik er op dat Nederland voorop loopt in klimaatadaptie.

In mijn tweede klimaatcolumn stip ik aan dat er ook een heel ander klimaatbeleid mogelijk is dan het Nederlandse kabinet momenteel wil.

In mijn eerste klimaatcolumn voor Elsevier Weekblad stel ik dat opwarming weliswaar een probleem is maar dat het vreselijk wordt overdreven.