Klimaat

Mijn eerste stuk over de menselijke invloed op het klimaat dateert van 1977.   Op de voorpagina werd het aangekondigd als een stuk over ‘de steeds meer wetenschappelijke steun ondervindende “broeikastheorie”..’. Het was het eerste artikel op de eerste wetenschapspagina van NRC Handelsblad, waarvan ik wetenschapsredacteur was.

Vanaf 1990 heb ik er voor het weekblad Elsevier veel over geschreven. Op 17 februari 1990 schreef ik een van de eerste artikelen, waarin klimaatsceptici aan het woord werden gelaten, Hoezo Broeikas? Zie ook de bijgevoegde video.

Begin 2018 bemoeide ik me op de opiniepagina van de Volkskrant met een twitterdiscussie tussen weerman Gerrit Hiemstra en politicus Thierry Baudet.

Op de website climategate  werd ik in 2017, ter gelegenheid van mijn officiële afscheid bij Elsevier Weekblad, een ‘klimaatscepticus avant la lettre’ genoemd, een aanduiding die ik zelf overigens nooit op mezelf zou plakken.

Op 23 augustus 2017 besteedde ik in Elsevier Weekblad  in een commentaar aandacht aan de botsing tussen klimaat en milieu wanneer het over diesel (viezer dan benzine maar wel klimaatvriendelijker) gaat.

Op 16 augustus 2017 wees ik er in Elsevier Weekblad  op dat aardgas de schoonste en klimaatvriendelijkste brandstof is.

Mijn commentaar van 7 juni 2017 in Elsevier Weekblad, toen de Amerikaanse president Donald Trump uit het klimaatakkoord van Parijs stapte.

Op 21 januari 2017 schreef ik in Elsevier Weekblad een omslagartikel met 16 kanttekeningen bij de klimaathysterie.

Op 30 juli 2016 schreef ik in Elsevier Weekblad over het merkwaardige verschijnsel dat veel groene stroom in Nederland uit kolencentrales komt.

Op 2 december 2015 zette ik in Elsevier een aantal feiten over klimaatverandering op een rij.

Op 26 januari 2013 schreef ik in Elsevier het omslagartikel ‘Waarom wind niet werkt’.